Haber

Sunucu Sanallaştırma Nedir?

Sanallaştırma teknolojileri, 1960 yılından itibaren ana bilgisayarların donanım kapasitelerinin kullanımını arttırmak için üzerinde çalışılan teknolojiler dendir. Sanallaştırmanın temel kavramları, donanım kapasitelerinin düşük kullanım oranları göz önüne alınarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde sıradan bir fiziksel sunucu kaynağının ortalama sadece %5-%15’i kullanılabilmektedir. Donanım kullanımının yanı sıra bakım güvenliğini artırmak için de fiziksel bir makinenin üzerinde sanallaştırılmış birden fazla makine çalıştırılmıştır. Kişisel bilgisayarların performans olarak yetersiz kaldığı dönemlerde geleneksel sanallaştırma teknolojileri sadece ana bilgisayarlar için kullanılmıştır. Oysa günümüzde artan donanım kapasiteleri ile birlikte sanallaştırma teknolojilerinin kullanım alanları son derece genişlemiştir.

SANALLAŞTIRMA NEDİR?
Sanallaştırma, mevcut bulunan fiziksel donanımın sanal makineler (virtual machines) yardımıyla çok daha verimli kullanılabilmesini sağlayan, çeşitli yazılım ve donanım bağımlılıklarını ortadan kaldıran, bu sayede de yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan bir yazılım çözümüdür. Çözümde kullanılan sanal makinenin tanımını ilk defa Popek ve Goldberg yaptı. Onlara göre sanal makine “gerçek makinenin etkili, soyutlanmış bir kopyasıydı”.
Bu makalede önce sanallaştırmanın detaylarından, çeşitlerinden, daha sonra da başlıca açık kaynak kodlu ve ticari sanallaştırma yazılımlarından, VMware ürününden, altyapısından ve çözümleri arasındaki ayırt edici özelliklerden bahsedilecektir. Sanal makineler işlevlerine göre iki temel grupta incelenebilir:
Sistem Sanal Makineleri: Bu tip sanal makineler kullandıkları fiziksel kaynağı (gerçek makine kaynaklarını) paylaşımlı olarak kullanırlar. Her bir sanal makine kendi işletim sistemine sahiptir. Bir arayüz yardımı ile donanımsal paylaşımlar ayarlanır. Bu tip sanal makineler donanım seviyesinde çalışabileceği gibi mevcut bir işletim sisteminin üzerinde, işletim sistemi kaynakları üzerinden de çalışabilir. Bu makalede ele almayı planlanan VMware ürünleri de bu sınıfta değerlendirilebilir.
Proses Sanal Makinesi: Herhangi bir işletim sistemi üzerinde modül olarak çalışır ve tek bir prosesin işletilmesine olanak sağlar. Kullanılmasındaki amaç platform bağımsız bir ortam sağlayarak üzerinde çalışacak programcıkların donanım ya da işletim sistemi limitlerine göre yeniden dizayn edilmesinin önüne geçmektir. Bu sanal makineyi aslında JAVA ve .NET platformlarından tanıyoruz. Java uygulamaları JVM (Java Virtual Machine), .NET uygulamaları ise CLR (Common Language Runtime) kullanırlar. Örneğin bizim yazdığımız bir java kodu derlendikten sonra hangi işletim sisteminde olduğuna bakılmaksızın konak işletim sistemi üzerinde kurulu olan JVM modülü tarafından çalıştırılır. Bu sayede yazılımcı Linux tabanlı makinelerde ayrı, Windows tabanlı makinelerde ayrı çalışacak uygulamalar yazmak zorunda bırakılmaz.

Sanallaştırmanın Faydaları;
Sanallaştırma yazılımı, üzerinde yüklü olduğu donanımı, sanal makinaların sanal kaynakları olarak organize eder ve paylaştırır. İşte sanallaştırma yazılımları bu paylaşımı ne kadar etkin, akıllı ve sorunsuz yapabilirlerse o derece başarılı sayılırlar.

Sanal makine kullanımı küçük, orta ya da büyük, her ölçekte şirket için oldukça önemli imkanlar sağlamaktadır. Bunların önemli birkaç tanesinden aşağıda bahsedebiliriz.

•Sunucu kapasitesini yüksek verimle kullanma imkanı sağlar.
•İhtiyaç duyulduğunda çok hızlı bir şekilde yeni sunucu oluşturulabilir.
•Kuruluşun ölçeğine göre donanım maliyetlerinde %50 ye varan düşüş sağlanır.
•İhtiyaç olduğu anda test veya yazılım geliştirme için yeni sunucular oluşturma olanağı sağlanmış olur.
•Operasyonel kurulum ve bakım maliyetlerinde %80 e varan azalma görülür.
•Herhangi bir problem anında, sanal sunucuları çok hızlı bir şekilde yeniden çalışır duruma getirebilme imkanı vardır.
•Merkezi yönetim ile tüm sunucuları tek bir merkezden izleme ve raporlama imkânı sağlanır.
•Sanal işletim sistemine kurulmuş olan herhangi bir uygulamayı, yeni bir ana bilgisayara geçilirken sanal işletim sistemini durdurup, işletim sistemi dosyasını yeni bilgisayara taşıdıktan sonra tekrar çalıştırarak kalınan yerden devam etme kolaylığı sağlanmış olur.
•Windows altında eski sürüm Windows, Linux, Mac veya Linux altında Windows, Mac ( vs vs … ) çalıştırılabilmiş olur.
Sanallaştırma Alanları
Sanallaştırma günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlamış ve yaygın olarak kullanılmaya devam edecektir. Sanallaştırma teknolojilerinin kullanıldığı alanlar dört ana şekilde sınıflandırılabilir. Ağ sanallaştırması, sunucu sanallaştırması, işletim sistemi (Operating System – OS) sanallaştırması ve depolama alanı sanallaştırması.
2.2.1.Ağ sanallaştırması
Ağ sanallaştırması, çoklu servis sağlayıcılarının dinamik olarak birbirlerinden ayrı bir şekilde yalıtılmış sanal ağlar oluşturmasını sağlayan ağ ortamıdır. Bu ağlar uçtan uca hizmet dağıtabilirler. Sanal ağlar, ağ kaynaklarını kullanıcılar için etkili bir şekilde paylaştırılabilir ve verimlilik esasına göre yönetilebilirler.
Ağ sanallaştırması, ağ üzerindeki kaynakları, ağa bağlı kullanıcılara bağımsız şekilde paylaştırılmasıdır. Bant genişliğinin bağımsız kısımlarını, kullanıcılara gerçek zamanlı olarak tahsis eder ve bu tahsisli alanlar başka kullanıcılara karşı gizlenir. Bu sayede servis kalitesi (Quality of Service – QoS) sağlanması kolaylaşır. Sanal ağ, sanal bağlantılardan, sanal barındırıcı bilgisayarlardan ve sanal yönlendiricilerden oluşur.
Ağ sanallaştırması sayesinde sanal yönlendirme ve sanal ağ uygulamaları güvenlik alanındaki birçok problemin çözümüne katkı sağlamıştır. Ağ sanallaştırması, sunucu ve depolama alanı sanallaştırmalarından sonra, bulut bilişim bulmacası için eksik olan parçaydı Ağ sanallaştırması da gerçekleştikten sonra bulut bilişim fikri hayata geçirilmiştir.
Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network – VPN) uygulamaları, sanallaştırma teknolojilerinin ağ üzerindeki somut örnekleridir. Ağ üzerinde, mantıksal olarak özel bir ağ oluşturulmuş ve ortamdan yalıtılmıştır. Bu yalıtım, verinin açık olan internet üzerinde bile güvenli olarak yol almasını sağlayan bir şifreleme metodu olarak kullanılmaktadır.

2.2.2 Sunucu sanallaştırması
Sunucuların atıl kalan kaynaklarının kullanılması maksadıyla, ortak bir havuzda toplanması suretiyle, kaynakların bir tek sunucuya değil, birden fazla sunucunun ortak kullanımına tahsis edilmesi ve yük dengeleme yöntemleriyle performans ve kapasitenin artırımının sağlanmasıdır. Sanallaştırmanın en çok kullanılan şeklidir.
Sunucu sanallaştırması paylaşım ve kullanımı artırır, sunucuların alan olarak yayılmasını önler, enerji tasarrufu sağlar, bakım masraflarını azaltır ve donanım ihtiyacını en aza indirir.
Sunucu sanallaştırması, farklı yazılımların sadece kendi sanal ortamlarında çalışmasını sağlayarak, sistemin güvenliğini artırıcı rol oynar. Örneğin saldırılar sadece meydana geldiği sanal ortamda sınırlandırılmış olur. Böylece diğer sanal makineler saldırıdan etkilenmez. Ayrıca yazılımdan kaynaklanan hatalar sadece tek bir sanal makineyi etkiler, diğer sanal makineleri etkilemez. Bu sayede sistemin çalışabilirliği artmış olur.
Ayrıca, sunucu sanallaştırması sayesinde felaket kurtarma ve geri getirme, adli bilişim analiz ve araştırmaları, saldırı tespit ve önleme faaliyetleri kolaylaşır.
2.2.3.İşletim sistemi (Operating System – OS) sanallaştırması
İşletim sistemi (Operating System – OS) sanallaştırması, uygulamaların şeffaf bir şekilde başka makinelere taşınması, fiziksel sunucuların konsolidasyonu, çalışır halde iken (online, çevrimiçi) OS bakımı yapılması ve güçlendirilmiş bir sistem güvenliği gibi avantajlar sağlar. OS sanallaştırmasında, sunucular üzerindeki uygulamaların güvenlik olarak kırılgan yapıda olanlarının aynı VM’i kullanırken bile diğerlerinden izole edilebilmesi sağlanmaktadır. OS’lerde hatalı uygulama olduğunda, bu hatalı uygulamaların diğer OS’lere taşınması suretiyle hata toleransı sağlanmaktadır. Uygulamaların göç edilebilmesi sayesinde dinamik yük dengeleme yapılabilmekte, OS bakımı yapılacak sistemlerin üzerindeki uygulamaların çalışır vaziyette göç ettirilebilmesi, uygulamalardaki kesinti zamanlarını en aza indirir.
OS sanallaştırması OS ile üzerinde çalışan uygulamaları birbirinden ayırarak uygulamaların tek başlarına sanal ortamda çalışmalarını sağlar. Bu ayrışım uygulamaların tek olarak göç ettirilmesine imkan sağlar. Böylelikle sistemin esnekliği artar. OS bakımları sırasında uygulamaların yalnız ve bağımsız olarak göç ettirilebilme özelliği sayesinde OS sanallaştırması biçilmiş kaftandır.
2.2.4. Depolama alanı sanallaştırması
Depolama alanı sanallaştırması, fiziksel depolama alanlarının mantıksal olarak farklı bir şekilde görülmesini sağlar. Genelde, birçok fiziksel depolama ünitesinin tek bir depolama ünitesi olarak birleştirilmesidir. Bir diğer kullanım şekli olarak farklı ağdaki fiziksel depolama alanlarının tek bir depolama alanı gibi kullanılmasını sağlayacak şekilde mantıksal olarak birleştirilmesini ifade eder.
Veri hacminin büyümesi ve internet uygulamalarının çeşitlenmesiyle birlikte veri merkezleri (Data Center – DC) veriye ulaşmada etkili bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Depolama alanı ağı, bulut bilişim, kurumsal ağ ve internet erişimi gibi işlevler gören, geniş bir coğrafi alana ve çok sayıda kullanıcıya hizmet veren büyük veri merkezlerinde fiziksel depolama alanı kapasitesi ve performansı yetersiz kalmıştır. Bu merkezleri kullanan uygulamalar sıklıkla çeşitli kaynakları (depolama alanı, güç, işlemci, bant genişliği) tüketirler. Veri merkezleri çok sayıda sunucuya bağlıdır ve bu sunucularda I/O faaliyetleri düşük güç tüketmeli ve gecikme çok düşük olmalıdır. Esnek olmayan klasik veri merkezi mimarisinde, kullanıcı uygulamalar düşük QoS, yönetimsel zorluklar ve saldırılara karşı savunma zorluğu gibi sorunlar yaşarlar. Depolama alanları dağıtık yapıda tasarlanmış ve sanallaştırma teknolojileri kullanılarak mantıksal olarak birleştirilmiştir. Sanallaştırılmış DC’lerde yönetimsel esneklik sağlanmış, daha düşük maliyetlerle aynı işlemler yapılmış, ölçeklendirilebilir hale gelmiş, kaynak ve enerji verimliliği üst seviyeye çıkmıştır. Aynı zamanda sanallaştırılmış bir I/O yönetimi ve sanallaştırılmış ağ altyapısı DC’lerin ihtiyacı olan hızı sağlamaktadır.
Storage Area Networks (SAN) yaygın bir depolama alanı sanallaştırması örneğidir. Örnek olarak, Mantıksal Birim Numarası (Logical Unit Number – LUN ) depolama alanı sanallaştırmasının uygulamasıdır. Mantıksal olarak birleştirilmiş alanların, yine mantıksal olarak bölümlendirilmiş ve yalıtılmış halidir. LUN, uygulamada sanal alanların fiziksel alan gibi kullanılmasını sağlar.
Günümüzde Amazon, Google, Facebook gibi büyük organizasyonlar depolama alanı, internet arama ve büyük ölçekli hesaplama işlemleri için DC’leri kullanmaktadırlar. Bulut bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber sanallaştırılmış DC kullanımı çok büyük ölçülerde artmaya devam etmektedir.
2.3.Sanallaştırmada Güvenlik
Sistem güvenliğindeki merkezi sorun, riske girmiş, saldırıya uğramış bir sistemden tehlikeyle alakalı güvenilebilir, gerçekçi, doğru bilgiler almaktır. Bir saldırı gerçekleştiğinde, saldırganın veri akışını kesmesi ya da verileri değiştirmesi yüksek ihtimal olduğu için, sistemden alınan veri güvenilir olmaktan çıkmaktadır.
Sanallaştırma, altında yatan donanıma sistemin çoklu erişimini sağlamak ya da cihazlara erişimi kesmek için bir yöntem olarak hizmet eder. Sanallaştırmanın izolasyon özelliği, doğal olarak güvenlik alanında etkili olarak kullanılmıştır. Böylece çoklu erişim ve merkezi yönetim yaklaşımlarının yanında, sanallaştırma güvenlik politikalarını incelemek ve uygulamak için uygun bir mekanizmadır. İzolasyonun uygulanmasının kolaylığı da sanallaştırmayı güvenlik alanında daha yaygın kullanılır hale getirmiştir. Bu izolasyon bir çeşit soyutlamadır. Bu soyutlama, VMM tarafından sağlanan yazılımın donanımdan bağımsızlığından kaynaklanır. Bu bağımsızlık sayesinde bir VM birbirinden farklı donanım gruplarında çalışabileceği gibi, tek bir donanım grubunda birden fazla VM de oluşturulabilir. Bu tür bir soyutlama da sanallaştırmaya güvenlik alanında doğasında olan eşsiz fırsatlar verir.
Sanallaştırma sayesinde sistemlerin inceleme, analiz ve soruşturma yetenekleri artmış, şifrelenmiş anahtarların çözümü hızlanmış, güvenlik algoritmaları oluşturmak daha basit hale gelmiş, saldırı tespiti de hızlı ve kolay bir hale gelmiştir.
3.SUNUCU SANALLAŞTIRMA
Fiziksel kaynağımızı, ihtiyacımız doğrultusunda istediğimiz kadar mantıksal parçalara bölerek, toplam sunucu verimliliğini optimize etmeye sanallaştırma deniyor. İş gücü kaybını ve maliyetleri azaltmasının yanı sıra sanallaştırma, işletmelere yüksek verimlilik ve esneklik sağlıyor. Sanallaştırma kısaca fiziksel bir yapıyı alıp mantıksal hale getirmektir.
Sanallaştırılmış bir bilgisayar temelde sadece bir sabit disk dosyasıdır. Bununla beraber sabit diskinizdeki bu dosya, aslında bir yedekleme (backup) dosyası olarak da sayılabilir. Yani bu dosyayı (işletim sistemi ve içindeki uygulamaları) istediğiniz yere taşıyıp sonradan sanal makineye tekrar kopyalayarak çalıştırabilirsiniz. Sanallaştırma çeşitlerini ise şöyle sıralayabiliriz: Sunucu Sanallaştırması, Uygulama Sanallaştırma, Sunum Sanallaştırması, Masaüstü Sanallaştırması ve Depolama Sanallaştırması.
Düşünün bir sistem odasında 100 tane fiziksel server var. Bu sunucuların çalışması için elektrik, birbirleri ile haberleşme için kurulan network cihazları, raf kabinlerin kapladığı alan, soğutma giderleri, arızalandığı zaman ayırdığınız bütçe bakım giderleri peş peşe eklediğiniz zaman cebinizi yakacak tutarda bir rakam ortaya çıkacaktır. Oysa sunucularınızı Sanal ortama taşımış olsaydınız 100 tane sunucuyu bir raf dolaba sığdırarak bakım elektrik soğutma ve kapladığı alandan doğan giderler büyük oranda azalacaktır. 4 adet fiziksel server, bir network disk havuzu ile 100 adet serverı sanal olarak kontrol edebilirsiniz ve yönete bilirsiniz. BT çalışanları için en büyük kabus bir serverın bozulması ve yeniden kurulması işlemidir. Sanal sistemde ise mevcut serverın yedeklerini belirli zamanlarda alıyorsanız, bozulan serverın yerine yenisini koymanız en fazla 30 dakika sürmektedir. Ayrıca sanal ortama taşıdığınız sunucuları fiziksel ortama fiziksel ortamdaki sunucuları sanal ortama kolayca taşıyabilirsiniz.
Dinamik olarak donanım kaynaklarının sanallaştırma katmanı (Hypervisor) aracılığı ile kullanımı,
• Tam anlamı ile gerçek donanım gibi çalışır,
• Şablonlardan çok kısa sürede yeni sunucular oluşturabilme,
• Tek Merkezden tüm sunucuların yönetim ve raporlanması,
• Tek Enterprise Lisans ile 4 işletim sistemi çalıştırma,
• Donanım barındırma ve yazılım geliştirme maliyetlerini ~%40 düşürmek,
• Operasyon maliyetlerini ~%70 düşürmek,
• Arttırılmış kullanılabilirlik,
• En yüksek seviyede ölçeklenebilme,
• Kritik görevli uygulamalar için gerekli kaynakları sağlamayı garantilemek mümkündür.

Sunucu-istemci yapılarına göz atıldığında, geleneksel olarak fiziksel sunuculardan oluşan veri merkezleri ve her fiziksel sunucu üzerinde yapılandırılan tekil hizmetlerle karşılaşmak mümkündür. Bunun yanında özellikle son 10 yıl içerisinde kullanılan donanım sanallaştırma teknolojileri ile bir donanımsal sunucunun üzerinde birden fazla birbirinden bağımsız işletim sisteminin kullanılması sağlanabilmektedir.

Sanallaştırılacak donanımın, sanallaştırma teknolojilerinden en az birini desteklemesi gerekmektedir. Aksi halde sunucu üzerinde fiziksel olarak bulunan İşlemci (mantıksal çekirdekler) ve bellek öğelerinin sanal sunuculara paylaştırılması mümkün olmamaktadır. Fiziksel sunucunun sahip olduğu kaynakların birincil bir işletim sistemi içerisindeki spesifik yazılımlar aracılığıyla sanal sunuculara tahsis edilmesi yöntemine Sunucu Tabanlı (Host-Based) sanallaştırma denir. Buradaki kısıt, sanal sunucuların aslında donanımsal kaynakları doğrudan doğruya kullanamamasıdır. Fiziksel sunucunun bütün kaynakları önce birincil işletim sistemine tahsis edilir. Bu aşamadan sonra birincil işletim sistemi içerisinde yapılandırılacak olan sanal sunuculara bu birincil işletim istemi kaynakları istenilen oranda tahsis edilir. Bu da elbette sanal sunucuların donanım kaynaklarını kullanırken öncelikle ev sahibi işletim sistemi (host operating system) kaynaklarını ve köprülerini kullanması anlamına gelir ve sistem performansı yüksek oranda düşer. Bu teknolojiye örnek olarak Microsoft Virtual PC ve Vmware Workstation uygulamaları verilebilir. Bu uygulamalar, ana makine olarak da bilinen ev sahibi işletim sistemi üzerine kurularak ev sahibi işletim sisteminin bir parçası olurlar. Sonrasında kendi yönetim konsolları aracılığı ile yeni sanal sunucuların oluşturulması ve yönetilmesini sağlarlar. Bu yapının bilinen en büyük dezavantajı; birincil işletim sisteminde meydana gelen bir sorunun, bu ev sahibi işletim sistemi üzerinde oluşturulan bütün sanal sunucuları etkilemesidir. Örneğin; sanal sunucuların üzerinde bulunduğu bir işletim sisteminin servis dışı kalması, bu sanal işletim sistemlerinin de kullanılamaz hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple bu yapı kritik iş kollarında kullanılmamaktadır.

Bir diğer mimari ise donanım kaynaklarının doğrudan sanal sunucular tarafından kullanılabilmesinin sağlandığı Hipervizör (hypervisor) yapısıdır. Bu yapıda fiziksel sunucunun sahip olduğu kaynakların, bu sunucu üzerinde yapılandırılacak sanal sunuculara istenilen miktarda atanması için donanım ve sanal işletim sistemleri arasında bir katman kullanılmaktadır. Bu sayede daha performanslı ve güvenilir yapılarda kullanılmaktadır. Kullanılacak bu hipervizör katmanı, kullanılan donanım sanallaştırma mimarisine göre değişiklik gösterebilmektedir.
3.1.Sunucu Sanallaştırma Çeşitleri
Sanal makine platformları, donanımın sanallaştırılmasını sağlayan temel yazılımdır. Mevcut tanımlanan bütün donanım parçaları bu yazılımlar sayesinde ortak bir havuzda toplanır. Kaynakların tahsisi, kullanımı, donanımın kontrolü bu yazılımlar tarafından sağlanır. Sanallaştırma platformları doğrudan donanımın üzerine ya da donanım üzerine önce bir işletim sistemi kurulduktan sonra kurulabilir.

3.1.1.Microsoft Hyper-V
İlk versiyonu Microsoft Viridian olan Hyper-V Server, Microsoft firması tarafından X64 mimariye sahip bilgisayarlar için sanallaştırma platformu olarak geliştirilmiştir. Windows tabanlı sunucular üzerinde kurulmaktadır. Microsoft Windows dışındaki işletim sistemlerini de çoklu olarak verimli bir şekilde tek bir sunucuda işletebilir.
Hypre-V üzerinde, VM’ler kesinti yaşanmadan göç ettirilebilirler. VM’ler için tahisis edilen depolama birimleri esnek kullanılabilir, ekleme çıkarma yapılabilir. HyperV’ye özel, Hyper-V ağ sanallaştırma yeteneği, VLAN’ların yerini tutmaktadır.
Hyper-V, 32 çekirdek işlemciye kadar sistemi yönetebilir ve üzerinde 1 Terabayt (Terabyte, TB) depolama birimi tanımlanabilir.
3.1.2. VMware
VMware sunucu sanallaştırma pazarının lideridir. Aynı zamanda masaüstü seviyesinde sanallaştırmanın da ön sıralarında kendisine yer bulur. İşletim sistemleri üzerinde çalışan versiyonlarının yanı sıra, ESX ve ESXi adında doğrudan donanım üzerinde çalışan hipervizör versiyonları da vardır.
3.1.3. Oracle Virtual Box
Önceden Sun Virtual Box olarak bilinen Oracle Virtual Box, Oracle firması tarafından üretilen işletim sistemi içinde sanal makineler kurulmasına yaran yazılımdır. Açık kaynak kod kullanıldığı için ücretsiz olarak elde edilebilen yazılım, kişisel kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği yazılımdır. Aynı zamanda ticari ve kurumsal alanlarda da kullanılabilen yazılım, 32 bit ve 64 bit mimaride çalışabilmektedir.
3.1.4. Citrix Zen
Xen, Ian Pratt isimli yazılımcı önderliğinde Xen Source şirketi tarafında geliştirilen sanallaştırma yazılımıdır. Cambridge Üniversitesi bünyesinde bir araştırma projesi içerisinde geliştirilmeye başlanan yazılımın yaygın kullanımına 2003 yılında başlanmış olup, daha sonra Xen Source isimli şirketi kuracak olan Xen, Ian Pratt liderliğinde geliştirilmiştir.
3.1.5. Red Hat Enterprise Virtualization
Açık kaynaklı ve Linux tabanlı yazılım geliştiren Red Hat şirketi, sanallaştırma yazılımı olarak ürettiği Red Hat Enterprise Virtualization bireysel kullanıcılar için toplam sahip olma maliyeti çok düşüktür. Canlı göç, güç yönetimi ve ulaşılabilirlik yetenekleriyle 32 bit ve 64 bit mimaride çalışabilmektedir.
3.2.Sunucu Sanallaştırmada Yöneticilerinin Kullanması Gereken 15 Araç
Merhaba; bana göre sanallaştırma dünyasında lider olan ve bu liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmayacak olan VMware ürününün ve bu ürünlere, kendi veya destek sağladığı firmalara hizmet veren system admini ya da sanallaştırma admini arkadaşlar için aktif olarak birçok sanallaştırma uzmanın kullandığı araçlardan bir liste oluşturdum kısaca her araç içinde açıklamalar yazacağım liste kaç adet araç içerek bilmiyorum.

3.2.1.VMware Workstation: VMware Workstation ve VMware Player bu araç Windows ve Linux versiyonu mevcuttur.. Apple içine ismi VMware Fusion olarak geçer. Genel olarak VMware ESXI ortamınızın test ortamı için test ortamı için aktif olarak nerdeyse bilinen tüm işletim sistemlerini kurup denemelerinizi yapabileceğiniz bir yazılımdır. En büyük durumu ise canlı ortamınıza sunucu ya da ESXI üzerinde bir ayar ya da sanal server eklemeden önce izole edilmiş bir ortam ve test imkânı sağlaması en büyük ve önemli özelliğidir. Bunun yanı sıra 12.5 versiyonu ve sonrasında vCenter ortamıza bağlantı kurarak sanal makine import / export desteği de gelmiştir. Daha birçok özelliği var ama sanallaştırma adminin elinin altında mutlaka olmalı gereken bir araçtır bana göre.
3.2.2.VMware Converter: VMware araçlarından ama VMware Workstation ve VMware Converter olmazsa olmazlardan. VMware Converter Fiziksel bir makineden ya da Sanal bir makineden sizin var olan VMware vCenter vSphere yapınıza aktarmanıza olanak sağlayan araçtır. Şunu unutmayın her aktardığınız veya aktarmaya çalıştığınız işletim sistemi ya da uygulama veya veri tabanı serveri için farklı farklı kurallar vardır bunu da not olarak eklemeyi unutmayayım.
3.2.3.VMware Power CLI: VMware araçlarından birisidir. VMware ortamınızı grafik ara yüzden yönetmek istemeyebilir ya da bazen daha hızlı işlemler CLI (Command Line Interface) ile yapmak isteyebilirsiniz bu durumlarda size VMware güzel bir aracı mevcut. VMware Power CLI yüklüyorsunuz ve kullanamaya başlıyorsunuz. Bu arada unutmadan CLI tarafı çok ciddi bilgi ve altyapı bilgisi istiyor. Komutları uygularken biraz daha dikkatli olmalısınız.
3.2.4.Cross vCenter Workload Migration Utility: İş yükü çok olan ve büyük vCenter ortamlarına sahip sanallaştırma veya sistem yöneticileri için VMware Flings üzerinden yayılan bir araç. Amacı vMotion ile sanal makine taşıma işini bir ara yüz ve araç ile otomatik yapmanıza olanak sağlayan yazılımıdır. VMware Flings, kısaca VMware API kullanarak gibi sistem adminlerinin işini kolaylaştırmak isteyen bireysel ve gönüllü yazılımcıların vCenter ortamı için geliştirdikleri versiyon takibi yapıp yeni versiyonlar sunduğu platformdur.
3.2.5.Putty ve MobaXterm: Bu 2 tool aslında aynı işi yapıyor birisi çok basit bir şekilde birisi çok detaylı ve yönetim açısından daha fazla içerik ve kolaylık sunuyor. Ama temelde ikisi de ESXI horstlarına SSH ile bağlanmanıza olanak sağlayan yardımcı programlardır.
3.2.6.WinSCP & Veeam FastSCP: WinSCP Windows ara yüzü ile FTP SFTP WebDAV gibi yapılara bağlanarak güvenli olarak dosya gönderme ve alma işlemleri için rahatlıkla kullanılan araçtır. Veeam FastSCP de yine aynı işi yapar ama WinSCP ye göre daha 6 kat daha hızlı yapar bu işlemi.
3.2.7.RVTools: Çok küçük ama hızlı bir info isteyen sanallaştırma veya sistem yöneticileri için bir araç. Bu araç ile hızlı bir ekranda sanal ortamınıza hızlı bakış atarak ne var ne yok görmenize olanak sağlar. Küçük bir not: Hangi sanal makinenizde DVD ya da Flopy takılı görmek için hızlı bir araç diyebiliriz.
3.2.8.VisualEsxtop:esxtop komutu VMware Sanallaştırma adminlerinin sistemini yönetirken ya da problem çözer iken kullandıkları bir komuttur ve birçok parametresi vardır. Adı üstünde VisualEsxtop komut olan araca bir grafik ara yüzden kullanmanıza olanak sağlayan bir yazılım. Sadece grafik ara yüz değil tabiki ESXI ve Sanal makinelerinizi izlemenize olanak sağlayan bir yazılımdır. Performans sorunlarının çözümünde sistemin izlenmesini hızlıve kolay bir şekilde sağlar.
3.2.9.VMware Software Manager: Son zamanlarda aktif olarak kullanılan ve kullanıcılar çok kolaylık sağlayan bir yine bir VMware yazılımı. Yazılım aktif olarak satın aldığınız VMware ürünlerini download etmeniz olanak sağlayan yazılım. Kısaca VMware download manager diyebiliriz.
3.2.10.VMware vCenter Support Assistant: VMware ürünleri sizlere ne kadar stabil ve iyi bir ortam sunsa da bazen destek almak gerekiyor bu durumlarda desteğin daha düzgün ve hızlı çözülebilmesi için VMware firmasının bir yazılımı var buda VMware vCenter Support Assistantyazılımı. VMware.com üzerinde destek bölümüne sizin login bilgileriniz ile giriş yaparak ticket açmanıza ticket’ lerinizi yönetmenize olanak sağlar.
3.2.11.VMware vRealize Log Insight: Günümüzde büyük sanal ortamlarda log toplamak çok önemlidir. Sanal ağda ya da ortamda neler olup bitiyoru log bilgisinden bulabilirsiniz. VMware firması sizin bu durumunuz için kendi yazılımlarının Loglarını toplamak için ürettiği bir yazılımdır. Sanal ortamınızdaki tüm olayların loglarını alan depolayan ve size grafik bir ara yüzde sunar.
3.2.12.vCheck for vSphere (Daily Report): Bu yazılım mı desek aslında Power CLI script’i çünkü Github üzerinde geliştirilmiş bilgi veren bir script. Sanal ortamınızda neler olup bittiğini size günlük olarak gösterir.
3.2.13.IOInsight: Bu tool biraz daha ilk sistemi kurarken ya da yeni depolama birimi var olan yapınıza eklerken. Ortamınızdaki I/O okuma ve yazma değerlerinin genel anlamda verisini size verecek doğru ürün ve gerekli olan depolama (storage) seçmenize olanak sağlar. Unutmayın bu tool canlı ortamlarda genel bilgi veriri çalışan app sql vb. gibi durumlarda farklı bilgiler verebilecektir bu yüzden detaylı analiz yapılmalıdır.
3.2.14.Sunum: Kim ne derse desin anlatmak ve pazarlamak her zaman önemlidir. Bu yüzden VMware ortamınız ile ilgili yapı anlatım ya da sunum için kullanabileceğiniz Stencil yani power point için ikon ve resimler hem işinizi kolaylaştıracak hem de sunumlarında renk katacak umarım bu güzel sunumlar sizlere daha güzel imkanlar sağlar.
3.2.15- Wireshark: Network üzerinde olan paketleri analiz etme akan trafik içinde özellikle odaklanılan bir paketi incelemeye olanak sağlayan yazılımdır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Close
Close